Prohlášení o ochraně soukromí

Ochrana osobních údajů e-shopu www.sexymoda.eu

Prohlášení o ochraně soukromí

Správce osobních údajů

Společnost Katarzyna Beata Nikiel se sídlem 28. října 2663/150, 702 00, Ostrava

Živnostenský list wydal Magistrát města Ostrava, živnostenský úřad, Č.J.SMO/377129/12/ŽÚ/JAP (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů následující osobní údaje

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • doručovací adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • bankovní spojení,
 • osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů (Ve svém uživatelském profilu můžete vymezit pověřené osoby, které jsou za vás oprávněné například přebírat zboží či zboží reklamovat. Tím nám poskytnete i jejich osobní údaje. )

 

Udaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

Osobní údaje získáváme především přímo od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek

 

Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 • plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (řešení Vašich reklamací a stížností). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.
 • komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu
 • plnění našich zákonných povinností
 • v případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese prodávajícího či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

 

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou například

 • IP adresa,
 • datum a čas přístupu na naší webovou stránku,
 • informace o vašem internetovém prohlížeči,
 • operačním systému či nastavení vašeho jazyka.
 • můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. například jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
 • přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

 

Cookies

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.sexymoda.eu  užívá na této webové stránce soubory cookies, například

 • pomáhají nám zjistit, které části našich Služeb jsou nejoblíbenější, protože nám umožní vidět, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, a kolik času na stránkách stráví. Na základě analýzy těchto informací můžeme lépe přizpůsobit Služby  
 • umožňují analyzovat výkon a design našich webových stránek a detekovat chyby

 

Marketingová činnost:

E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte

Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.